اهداف سامانه 137

 

              
 

ایجاد زمینه مشارکت فعال و موثر شهروندان درحل معضلات شهری

- تسهیل ارتباط شهروندان با شهرداری از طریق خدمات الکترونیکی

- افزایش حیطه نظارت و کنترل مدیران شهری

-  دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان

- ایجاد بانک اطلاعاتی از مشکلات شهری با هدف طبقه بندی و بررسی آمار مشکلات منطقه ای

- افزایش احساس تعلق و مسئولیت شهروندان و بهبود رضایتمندی آنها

-  افزایش مشارکت و نظارت شهروندان بر امور شهری

-  مشارکت در تصمیم گیری های شهری

-  کاهش مراجعات حضوری شهروندان

-  افزایش اثربخشی خدمات ارائه شده

تشخیص اولویتهای شهری از نگاه شهروندان و برنامه ریزی بر مبنای آنها

-  ایجاد پل ارتباطی الکترونیک و هوشمند میان شهروندان با مجموعه ی شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
سامانه ارتباط  مردمی   شهرداری شیراز
سامانه ارتباط مردمی شهرداری شیراز


آخرین اخبار
           
   کل : ۱۳  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳ ۴