جدول زمانبندی پاسخگویی مسئولین شهرداری سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری شیراز در دی ماه 


منبع : 137
تعداد بازدیدها : ۱۶۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
سامانه ارتباط  مردمی   شهرداری شیراز
سامانه ارتباط مردمی شهرداری شیراز


آخرین اخبار
           
   کل : ۱۳  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳ ۴