جدول زمانبندی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷

 


منبع : 137
تعداد بازدیدها : ۲۵۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

شهرداری شیراز